Förtroendevalda

Styrelsen 2023Telefon
Lars Andersson, Ordförande0707 49 56 03
Carl-Axel Jönsson, Vice ordförande0702 47 22 35
Annette Bokelund, Sekreterare0705 25 01 90
Ingrid Jönsson, Kassör0709 49 65 86
Gull-Britt Johansson, Bokningsansvarig0703 26 90 91
Hans Hernedahl0708 65 05 70
Ingmar Nilsson0709 62 01 93
Suppleanter 
Magnus Johansson0709 42 04 17
Fredrik Lindgårdh0708 350 993
Arbetsutskott 
Lars Andersson, Ansvarig ute0707 49 56 03
Gull-Britt Johansson, Ansvarig inne0703 26 90 91
Revisorer och valberedning 
Sven Andersson0703 04 46 50 (Sammankallande)
Jörgen Nilsson0705 16 14 09
Johan Svensson0703 69 81 78  (Endast valberedningen)
Martin Bendtsen, Suppleant070 nn nn nn