Historik

Historik om Östra Tommarp

Dagens Östra Tommarp är ett vanligt samhälle på landsbygden, men med ett ovanligt förflutet. Ända sedan mitten av 1000-talet har Östra Tommarp varit en central plats i det forna ”Skåneland”. Redan omkring 1050 byggde den danska kungamakten en kungsgård på platsen, och hundra år senare, ca 1155, började munkar från Frankrike att bygga ett av de äldsta premonstratenserklostren i Norden, vilket ytterligare stärkte stadens position.

Under medeltiden fanns här en stad, Tumahtorp, ett kloster och ett spetälskehospital, två kyrkor samt fem kvarnar. I dag finns inga synliga rester av den medeltida bebyggelsen, men Östra Tommarp har varit bebott kontinuerligt i minst 900 år.

Stadsrättigheterna gick så småningom förlorade, och med tiden förvandlades staden Tumathorp till byn Östra Tommarp.

Det är något mystiskt över Östra Tommarp, den forna staden på Österlen, som så träffande har kallats för ”Guldbyn Tommarp” av bygdens store forskare Curt Wallin. Idag är Östra Tommarp en blomstrande by, full av både företagsamhet, föreningsliv och kurturliv.

Tommarps gamla skolhus byggdes år 1727 och är säkerligen Sveriges äldsta. Stenar från klostret användes som byggnadsmaterial. Läs mer på hembygdskretsens sida om museum och kloster mm: http://www.hembygdskretsentumathorp.se

Historik om Tommarps Bygdegård

Det hela började redan 1937 när man i byn började fundera på en ny samlingssal, då den befintlige var både gammal och för liten.
Möte inleddes med kommunen 1949-1950 och då bildades Andelsföreningen Tommarps Idrottsplats, som inköpte betesmark för att anlägga idrottsplats i Tommarp. Idrottsplatsen invigdes 1955 och döptes till Tumavallen.
Klubbstuga byggdes och blev klar 1959.

1951 bildades Tumavallens Damklubb, som medverkade till att stödja idrottsföreningen och senare även Tommarps Bygdegård. 

1953 bildades Österlens Bygdegårdsförening Tommarp och stadgar antogs i enlighet med Bygdegårdarnas Riksförbunds normalstadgar. Nyvalda styrelsen fick i uppdrag att kontakta en arkitekt för framtagande av lämpliga ritningar och  ansöka om statslån och byggnadstillstånd.  Andelar såldes för 25 kr. per styck till den egna insatsen på c:a 30.000 kr. Bygdegården skulle ligga på centralt läge i Tommarp, vilket blev på samma plats som idrottsföreningen och 1 hektar mark skänktes av Svenska Sockerfabriken till den planerade bygdegården.

1960 påbörjades planering av byggnationen, som budgeterades till 200.000 kronor. 1961 beviljades byggnadstillstånd. Byggnaden uppfördes i anslutning till idrottsföreningens klubbstuga.

1963 anordnades invigningsfest.

1980 var det dags med tillbyggnad av bygdegården med en helt ny köksdel och den 11 september 1981 var det pressvisning av denna del som då var färdig för användning.

Föreningsnamnet har under åren ändrats till A/F Tumavallen ekonomisk/ideell förening.

På området finns en tennisbana och det har även funnits en utedansbana, som  är borta sedan länge.

Cimbria Hundkapplöpningsklubb och Tommarps Scoutkår har också verksamhet på området.

Tommarps Revyn har till största del haft sin verksamhet förlagd till bygdegården och har sponsrat med både pengar och material fram till att den upphörde hösten 2018.

Ö. Tommarps Bygdegårdsförening är ideell förening, som har drivits av eldsjälar under alla år. Bygdegården är en allmän samlingsplats för barn, ungdomar, vuxna, familjer, föreningar, företag, alla som respekterar demokratiska värderingar och alla människors lika värde.