Projekt

A/F Tumavallen Ekonomisk/Idell förening har anlagt en kalkfilterbädd 2017 med finansiering från Landsbygdsprogrammet.

Åtgärden syftar till att avskilja fosfor från vattnet och minska övergödningen i Tommarpsån samt Östersjön.