Miljöpolicy

Tommarps Bygdegård värms upp med miljövänlig närvärme (fjärrvärme), från Skånefrö, www.skanefro.se och som drivs med restprodukter från utsädesrensningen. Bioagropellets(TM) är ett miljömässigt hållbart och lokalt producerat bränsle. Det konkurrerar inte med livsmedels- eller skogsproduktion, www.bioagroenergy.se.

Förening har anlagt en kalkfilterbädd 2017 med finansiering från Landsbygdsprogrammet.
Åtgärden syftar till att avskilja fosfor från vattnet och minska övergödningen i Tommarpsån samt Östersjön.

  • Vid resor i Bygdegårdens regi skall samåkning tillämpas.
  • Källsortering av sopor. Lokalen är utrustad med tunnor för matavfall, glas, metall, plats och övrigt avfall.
  • Tomglas och tomburkar samt plastflaskor, får hyresgästen själv transportera bort.

1996 lanserades det första miljöprogrammet för Bygdegårdarnas Riksförbund. Förbundet var inte först men ändå tidigt ute med att prata miljöfrågor.

Totalt kan man uppnå tre olika miljödiplom i bygdegårdsföreningen. Vi erhöll Miljödiplom nr. 1, april 2017 och nr. 2, april 2020.

Vi i bygdegårdsrörelsen vill

  • erbjuda miljödiplomerade lokaler, där bygdegårdens energiförsörjning, drift och materialval bidrar till långsiktigt hållbar utveckling på jorden,
  • vara en föregångare och vägvisare i det lokala miljöarbetet,
  • stimulera en livsstil som kan samspela med naturen.