100-års jubileum och 30-årsfest

En fantastisk helg på Bygdegården, både 100-års jubileum och 30 årsfest. Mycket glädje, sång, mat, musik och dans 🙂