Aktivt föräldraskap – Hur gör vi för att nå fram?

Den 7 september 19:00 föreläser Niclas Björnén om det aktiva föräldraskapet där
han pratar och berättar som sin långa erfarenhet inom föräldrastöd.

Är det svårare än någonsin att vara förälder idag? Finns det en känsla av stress och att inte räcka till? Dåligt samvete? Gränssättning, trots, maktkamper och konflikthantering, är det ett måste i föräldraskapet?

 • När uppfostrar vi våra barn?
 • Hur kan jag agera istället för att
  reagerar?
 • Hur stärker vi barnens självkänsla? Hur förtjänar jag som vuxen att nå
  fram?
 • Vad är, på riktigt, viktigt i vardagen
  för mig som förälder?
 • Hur skapar jag/vi en pågående
  dialog för att lära våra barn?

Tommarps Bygdegård
7 september, 19:00

Entréavgift 100 kr inklusive fika
Alla intäkter går till Barncancerfonden